class="wide-page">
Головна » Файли » Річний звіт про діяльність закладу

Звіт керівника Актовського ДДЗ "Світлячок" за 2019-2020 навчальний рік
05.26.2020, 8:22 AM

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, наказу відділу освіти Олександрівської селищної ради №74 від 12.05 2020 року «Про організацію щорічного звітування керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти в 2020 році», зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

 • Підвищення відкритості дошкільного закладу;
 • Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, педагоги та органи влади;
 • Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дошкільного навчального закладу.

Ось і закінчився ще один навчальний рік…Для всіх нас він був вдалим, плідним, ефективним , хоча й незвичним. І тому, сьогодні, я хочу підвести підсумки роботи колективу нашого дошкільного закладу, оцінити мою діяльність як завідувача протягом 2019-2020 навчального року.

Як завідувач дошкільного закладу у своїй діяльності керуюся Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника. Я , як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях.

Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори колективу закладу та батьків. У період між загальними зборами діє Рада закладу.

 До складу органів самоврядування входять:

- батьківський комітет

- профспілковий комітет

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладу. Метою моєї управлінської діяльності та адміністративної ланки стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

На сьогоднішній день,  сучасний дитячий садок – це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок – це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред’являючи єдині вимоги як з боку батьків і вихователів, так і дитини до самої себе. І такі заходи як публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт – засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Колектив ДДЗ «Світлячок» – це здорова сім’я працівників-однодумців, які підтримують, цінують і поважають кожного з дітей. Разом з колективом постійно працюю над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. В колективі створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. В роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й надаються різні варіанти рішення. З них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.  

Дошкільний навчальний заклад побудовано за типовим проектом.  Заклад працює за п’ятиденним, 9- годинним режимом. 

Проектна потужність –  46 дітей;

фактично функціонує  –   1 різновікова група.

Фактичний склад за списком –19 дітей.

Комплектування дошкільного закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України. 

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

Роботу дошкільного закладу та освітньо - виховний процес  забезпечують 8 працівників.  Дошкільний заклад укомплектовано кадрами на 89%. Згідно штатного розпису, штат складає 9,5 штатних одиниць, з них працівників:

 • педагогічних – 2 особи;
 • медичний працівник – відсутній;
 • обслуговуючий персонал – 6 осіб.

На вакансії: 

 • ставка вихователя; 

До педагогічного складу ДДЗ входять завідувач та музичний керівник. Освітній рівень педагогів високий, так як в них вища освіта. Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю, завдяки оптимальній розстановці кадрів та створенню у закладі позитивного мікроклімату. 

З метою професійного росту працівників та вдосконалення їх професійної майстерності раз на п’ять років педагоги проходять курсову перепідготовку в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Підвищення кваліфікації здійснювалось відповідно до перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  Завідувач КОЗАЧЕНКО І. пройшла атестацію та підтвердила відповідність займаній посаді.

На сьогоднішній день, як ніколи, гострою, є проблема запровадження нових технологій навчання та виховання, тож просто неможливо стати фахівцем без вивчення найновіших набутків науки і практики. Метою методичної роботи було поглиблення знань, розширення кругозору та використання ІК технологій в роботі з дітьми. Педагоги користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, періодичними педагогічними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Фантазії вихователя».  

  

 

Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи  на 2019 -2020н.р.

Упродовж 2019-2020 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції дошкільнят» та  основних  пріоритетних  завдань:     

 1. Продовжити роботу щодо екологічного виховання  дошкільників     через пошуково-дослідницьку діяльність , використовуючи педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського.
 2. Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.
 3. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дитячого дошкільного закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

ДДЗ працював за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Для реалізації визначених пріоритетних завдань були створені необхідні умови, а саме: традиційно проводилися засідання методичних годин. Саме вони дали можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникали у процесі роботи. Протягом року в тематику методичних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій науково-методичної літератури, звіти педагогів про свою роботу, про проходження курсової перепідготовки, інші питання. Планування роботи закладу та визначення тематики методичних заходів велось орієнтуючись на основні завдання річного плану. Методичною службою були заплановані та проведені різноманітні колективні, індивідуальні та групові форми методичної роботи. З них: «Педагогічна майстерня «Математичні знахідки», семінар-практикум «Лепбук - розвивальна книжка з індивідуальним характером» , майстер клас «Практичне використання блоків Дьєнеша для розвитку логічного мислення дошкільнят», творчі години  тощо.

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів є педради. Згідно річного плану роботи на 2019-2020 н.р. заплановано три педагогічних ради, які проводились на базі Воронівського ЗДО «Дюймовочка».

Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів, розвиток творчої думки кожного педагога в педради вводились активні форми роботи – педагогічні тренінги, вікторини, ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, виставки, анкетування тощо. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

Протягом року були проведені колективні перегляди занять:

 • тематичне заняття «Математична школа тітоньки Сови»;
 • тематичне заняття «Пригоди колобка в математичному лісі».

Основною формою організаційної роботи дітей дошкільного віку в нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності. У дитячому садку педагоги проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки. Ми намагаємося враховувати домінуюче навантаження на дитину, передбачити раціональне чергування видів діяльності, доцільне використання місць для проведення занять.

 • Тривалість занять для дітей раннього віку – 10 – 15 хвилин; 
 • Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин; 
 • Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття переважно в першій половині дня.

Справжнім випробуванням як для працівників закладу так  і для самих дітей та їхніх батьків став карантин.

Карантин, як і будь-яка криза, - це хороший привід почати робити те, що давно потрібно було зробити.

Робочий процес працівників Актовського ДДЗ «Світлячок» перетворився на виконання ремонтних робіт. Педагоги закладу працювали над оновленням розвивального середовища , виготовленням дидактичних ігор, лепбуків, лепбоксів тощо. Проводилось консультування на сторінці у фейсбуці та офіційному сайті закладу.

Більшість вихованців закладу у віці від двох до чотирьох років, дошкільнят – двоє. У кожного своя думка на рахунок онлайн занять. Кожна друга сімя є багатодітною родиною, тому батьки не можуть одночасно приділити увагу всім дітям одночасно. І тут в пріоритеті – дітки шкільного віку…

Банально, але деякі батьки не мають можливості переглянути дистанційне заняття чи завдання, через відсутність гаджетів та інтернету. Якщо можливість є, то його швидкість бажає бути кращою.

Дистанційне навчання, запроваджене через карантин, показало, що  через відсутність потужного інтернету та техніки повноцінних занять не виходить. І це дійсно є великою проблемою…

 

Управлінська діяльність

Управлінські заходи у 2019-2020 н.р. були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально–виховного процесу адміністрацією ДДЗ «Світлячок» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю педагогів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДДЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися.  

Очолюваний мною колектив у 2019-2020 навчальному році працював творчо і відповідально. Працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики. Ділова документація завідувача, завгоспа, головного бухгалтера ведеться відповідно до чинного законодавства та нормативних вимог. 

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх медичного супроводу

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Серйозну увагу педагогічний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, гімнастика після сну – це все застосовувалося у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про гігієну особисту та чистоту навколишньої середи. В дитсадочку в вересні пройшов Олімпійський тиждень.

Завідувачем здійснюється  постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групі, їх санітарним  станом. Систематично проводиться провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі, різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Проведена робота сприяла укріпленню організму, опірності простудним захворюванням.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд.  

 

Організація раціонального харчування

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства Охорони здоров’я  України від 17.04.2006 року № 298/227. 

Вартість харчування дитини дошкільного віку становить в середньому  35 грн. Батьки сплачують 40 %  від вартості, 60 % сплачує селищна рада.

Безкоштовно харчуються діти пільгових категорій:

 • з багатодітних сімей (сплачують 50 % від вартості харчування);
 • з малозабезпечених сімей ( звільнені від харчування).

Для правильної організації харчування на основі перспективного меню складається щоденне меню з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток.

Аналіз виконання норм харчування за 2019 рік показав, що норми харчування на одну дитину виконані на 97 %.( в межах норми)

Зокрема, з ініціативи батьків було заготовлено овочів (картоплі, цибулі, моркви, огірків, помідор, буряку тощо).

Коливання норм харчування пояснюється грошовими межами та цінами на продукти, що постійно зростають.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та під час процесу приготування їжі і зберігання продуктів харчування.

Усі продукти харчування, що надходять до ДДЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, посвідченнями якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДДЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється завідувачем господарства в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.     

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Завідувач господарства БОНДАРЕНКО Т. веде документацію щодо харчування дітей, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Аналіз харчування показав, що грошові норми харчування на одну дитину виконані.

Дане питання постійно контролюється адміністрацією та головним бухгалтером ДДЗ. На постійному  особистому контролі тримаємо оплату за харчування.  

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться достатня робота з цього питання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.  

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року видавалися пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На нараді при завідувачі були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності вихованців під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань. На виробничих нарадах були висвітлені питання 

щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДДЗ.

Постійно здійснюється контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДДЗ, комісії з охорони праці. На виробничих нарадах розглядалися результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, питання про готовність ДДЗ до нового навчального року, аналіз виконання норм харчування та стану захворюваності, стан підготовки та організації роботи під час оздоровчого періоду тощо.

Для поліпшення обізнаності батьків на зборах розглядалися питання запобігання дитячого травматизму та кишкових захворювань; були проведені консультації для батьків. У батьківському куточку щомісячно оновлювалась інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, рекомендації для батьків щодо виховання у дітей відповідальності за свою безпеку.

З  метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки двічі на рік проводилися «Тижні безпеки». Для цього було складено план заходів з охорони життя та здоров’я дітей. Діти отримали знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Педагоги приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Крім того у світлі Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Дитина» педагоги навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. За результатами перевірки зроблено висновок, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні.

Нещасних випадків під час навчально-виховного процесу не зареєстровано.

 

Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Найчастіше звертаються громадяни з питань:

 • щодо працевлаштування та інші питання трудової діяльності;
 • про переведення дитини до іншого навчального закладу.

Звернення здебільшого відбуваються з приводу зарахування дітей до дошкільного закладу. Для зарахування дітей у дошкільний заклад батькам обов’язково необхідно пред´явити медичну довідку про стан здоров´я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, копію свідоцтва про народження та картку профілактичних щеплень. 

 

 

 

 

Категорія: Річний звіт про діяльність закладу | Додав: kozachenkoinn
Переглядів: 71 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar